Реклама

Booking.com
Select Menu

Катедрали

Опознай България

Екзотични кътчета

Обиколи Европа с нас

Класации

Дворци и Замъци

Хотели

Поглед от високо

Изпратено от читатели

Видео

» » » Религиите в Индия


Unknown 10:48:00 ч. 0

В Индия се зараждат четири от най-изповядваните религии — значимите в световен мащаб будизъм и индуизъм, както и важните в регионален план сикхизъм и джайнизъм. Индийската култура се обогатява и с пристигането на зороастризма, християнството, юдаизма и исляма към 1000 година сл. Хр.
Джайнизмът е известен като най - миролюбивата религия, а нейните последователи категорично отричат убийството на човек или животно. Според тях пет дейности могат а се изпълняват - държавните дела, писателската дейност, изкуството, занаятите и търговията. Категорично отричат земеделието. Голяма част от богатите хора в Индия са последователи на тази религия. Основен принцип при тях е да споделят богатството си с другите. Храмовете на джайнистите са известни с големите си размери, като човек може да стигне до тях изминавайки хиляди стъпала (храмът Гиляр - 10000 стъпала).
Будизъм - последователите му почитат Буда, човекът създал това учение. Буда получава просветление по време на медитацията си под дървото Бо. 47 дена той издържа на опитите на бога на изкушението на го спре. По време на медитацията тялото му излъчва червени, сини, оранжеви, бели и жълти светлини. Според будистите животът представлява една непрекъсната верига от страдания и прераждания. Човекът трябва да подтисне желанията, за да достигне до ниравана. За будистите 4 места са свещени - родното място на Буда, мястот на просветлението му, мястото на първата му проповед и мястото на смъртта му. Един от големите паметници е храмът Санчи, който е наричан още "Каменната автобиография на Буда". Владетелят, който налага будизма в Индия е Ашока. Будистката книга е известна под името "Трите кошници". По - късно будистките монаси се събират в Бирма и уточняват в подробности будисткото учение, което е описано върху 700 каменни плочи, като всяка една от тях се намира в различен манастир.

Индуизмът е религията, изповядвана от по-голямата част от Индия. Тя обхваща широк кръг различаващи се едно от друго направления от народния индуизъм и ведизма до направлението бхакти и вайшнавизма. Индуизмът включва също йогическата традиция, както и множество правила за ежедневно поведение, основани на идеята за карма. Освен че няма еднозначно формулирана система от вярвания, индуизмът се е формирал постепенно въз основа на различни традиции и няма единствен основоположник. Сред корените му е ведическата религия от желязната епоха, поради което понякога е определян като „най-старата съвременна религия“ или „най-старата съвременна главна традиция“. В демографско отношение индуизмът е третата най-разпространена религия в света след християнството и исляма с около 1 милиард последователи, приблизително 828 милиона от които живеят в Република Индия.
В основата на индуизма се намират множество религиозни текстове, които се разделят на две групи - шрути и шмрити. Те разглеждат въпроси на теологията, философията и митологията и съдържат указания за практикуването на дхарма, религиозния живот. Сред тези текстове най-важни, авторитетни и древни са Ведите. Други основни текстове са Упанишадите, Пурана и епосите Махабхарата и Рамаяна, сред които особено значение има Бхагавад гита, трактат в поетична форма, включен в Махабхарата. Индуизмът не е единна религия, а представлява система от местни вярвания. Той е политеистичен, макар школата Веданта да представлява пантеистична религия. Главни божества в индуизма са Брахма, Вишну и Шива, въплътени в тройния образ Тримурти. Основа на индуиският светоглед е учението за четирите цели в живота на човека: кама, артха, дхарма и мокша. Основни принципи на индуизма са понятията карма, дхарма и самсара. Най-древните индуистки книги са Ведите. Индуизмът поддържа кастовото разделение на индийското общество. В индуизма съществуват две основни направления - вишнуизъм и шиваизъм. Сред шиваистите се забелязват почитателите на женското начало - шактисти.

Сикхизмът е индийска религия, първоначално проповядвана от гуру Нанак (1469-1539 г.). Девет гурута са последвали Нанак, но единствено Господ е смятан за истински гуру. На пенджабски, подобно на сродни думи в други индийски езици, означава "учещ". От гледна точка на религията, сикх е религиозен последовател, който вярва в един Бог - Сат Гуру, или „Истинския учител“, и следва сикхиските Гуру, които разкриват Неговото учение. В индийските религии като цяло, всеки религиозен учител или духовен наставник е гуру, но за сикхите понятието гуру има по-определено съдържание. Техните Гуру са Господ, в лицето на Сат Гуру. Десетте духовни водачи на сикхската вяра - от основателя Гуру Нанак (1469-1539) до Гуру Гобинд Сингх (1666-1708).

Хималайските манастири - в Хималаите се изповядва тибетският будизъм. Големите личности в този район са ламите ("ангели в раса"). За тях е свещена книгата "Кантджурът", това са 108 тома всеки с по 1083 страници. В областта Ладак се намират манастирите Хемис, Тиксе и Аучи.

«
Следваща
По-нова публикация
»
Предишна
По-стара публикация

Няма коментари

Оставете коментар:

Booking.com